شناسه محصول: Word-2022-1-1

دوره آموزش مهارت های 7 گانه ICDL 2022

PransSoft SEO Training
ویژگی‌ها
مدت دوره: 46 ساعت آموزش عملی
نمونه تدریس: منوی سایت > نمونه تدریس
مشاهده: در برنامه اسپات پلیر
قابل نصب: روی موبایل و ویندوز
روش پرداخت: کارت به کارت

• ویدئوها در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده هستند

• امکان مشاهده دوره در سیستم عامل ویندوز و موبایل

مشاهده بدون اینترنت
اولین مرتبه که دوره را دیدید، در حافظه ذخیره شده و بدون اینترنت قابلیت مشاهده دارد.
free-shipping
1,199,000 تومان

توضیحات

دوره آموزش مهارت های 7 گانه کامپیوتر ICDL 2022

 

سخن مدرس: این پکیج شامل 7 مهارت شامل Word، Excel، Access، PowerPoint، ویندوز 10، مفاهیم پایه فناوری اطلاعات، اینترنت و شبکه می باشد. نسخه آفیس 2022 بوده که بروزترین نسخه است. حتما سرفصل دوره ها را از منو مشاهده نمایید زیرا جمع بندی در اینجا ممکن نیست. کلیه راهنماهای نرم افزار طی دوره خوانده و حین تدریس ترجمه شده و همینطور فایل pdf شامل بیش از 1000 کلمه تخصصی طی دوره با ترجمه فارسی نیز رایگان ارائه می گرد.

آموزش مهارت های ICDL – دوره آموزش اکسل(Excel) 2022

 • آموزش مقدمات اکسل

  • بررسی کاربرد و جایگاه صفحه گسترده Excel 2022 و امکانات آن در حوزه مهندسی، آمار، پردازش دیتاست، مصورسازی داده، تحلیل و رمزنگاری سند جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده ها
  • کار با منوی فایل و گزینه های آن بصورت کامل شامل Print و Settings مربوط به سند
  • کادر تنظیمات Excel Options و بررسی زبانه های General و Save و Display و Proofing و Advanced و Customize Ribbon و Quick Access Toolbar و Trust Center
  • معرفی کامل چارچوب محیط نرم افزار و ابزارشناسی و اصطلاحات
 • آموزش برنامه نویسی VBA در Excel

  • آموزش برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک در اکسل
  • ارتباط VBA با شیت های اکسل در برنامه نویسی
  • استفاده از توابع متنی و محاسباتی در زبان VBA
  • استفاده از فرم های GUI در VBA و ارتباط آن با سلول های شیت
  • استفاده از کادرهای محاوره ای Message و Confirm و عناصر Button و TextBox و CheckBox و Option و ComboBox در محیط VBA
 • آموزش سربرگ Formula و آموزش فرمول نویسی اکسل

  • کار با تاریخ هجری شمسی و فرمول نویسی بسیار ساده آن در اکسل که بسیار کاربردی می باشد
  • توابع گروه Logical شامل And و False و If و IfError و IfNA و IFS و Not و OR و Switch و True و XOR
  • توابع گروه Text شامل Bahtext و Char و Clean و Code و Concat و Dollar و Exact و Find و Fixed و Left و Right و Len و Lower و Mid و Proper و Rept و Replace و Substitute و T و Search و Text و Trim و Upper و Value
  • توابع گروه Lookup & References شامل Address و Areas و Choose و Column و Columns و Columns و VLookup و HLookup و Hyperlink و Index و Indirect و Lookup و Offset و Row و Rows
  • توابع گروه Math & Trig شامل ABS و ACOS و ACOSH و Even و GCD و EXP و Fact و ODD و PI و Power و Product و Rand و randBetwenn و Round و SIN و SinH و SQRT
  • توابع SUM و SumIF و SumIFs و Average و AverageIF و AverageIFs و Count و CountIF و CountIFs و Min و Max در پردازش تجمیعی دیتاست
  • توبع گروه Information شامل IsBlank و IsErr و IsError و IsEven و IsODD و IsFormula و IsLogical و IsNA و ISNumber و IsText و InNONText و N
  • گروه ابزار Defined Names و ابزارهای Name Manager و Define Name و Use in Formula جهت مدیریت نام ها در فرمول نویسی
  • گروه ابزار Formula Auditing و ابزارهای Trace Precedents و Trace Dependents و Remove Arrows و Show Formula و Error Checking و Evaluate Formula جهت مدیریت و ردگیری و تست عملکرد صحیح فرمول ها و عبارات نوشته شده
  • گروه ابزار Calaculation شامل ابزارهای Watch Window و Calculation Option و Calculate Now و Calculate Sheet جهت ردگیری متغیرهای برنامه و محاسبات دستی و خودکار
  • انجام Data Validation یا معتبرسازی داده ها با استفاده از فرمول نویسی
  • کار با توابع تاریخ و ساعت در اکسل
 • آموزش سربرگ Home در اکسل

  • کار با ابزارهای Format Painter و Cut و Copy و Paste
  • گروه ابزار Font و ابزارهای مرتبط در رنگ آمیزی متون و حاشیه گذاری سلول ها
  • گروه ابزار Alignment و ابزارهای ترازبندی عمودی و افقی و ابزار Text Orientation و تورفتگی متن و Wrap Text و ابزارهای گروه ادغام سلول ها
  • گروه ابزار Number و ابرارهای Percent و Accounting Number Format و Comma و Indentation و Number Format
  • گروه ابزار Styles و ابزارهای Conditional Formatting و Format as Table و Styles جهت استفاده از ابزار فوق العاده کاربردی قالب بندی شرطی
  • گروه ابزار Cells و ابزارهای Insert و Delete و Fortmat جهت مدیریت WorkSheet، رمز نگاری و مدیریت سلول ها
  • گروه ابزار Editing و ابزارهای Autosum و Fill و Clear و Sort & Filter و Find & Select جهت انجام سریع امور پرکاربرد
  • ابزار فوق العاده کاربردی قالب بندی شرطی و بررسی زیرمجموعه های Highlight جهت تمایز سلول ها و data Bars جهت رنگ آمیزی سلول ها به روش های مختلف و Icons Set جهت درج نماد/شکلک داخل سلول
 • آموزش سربرگ Insert در اکسل

  • گروه ابزار Tables و طراحی داشبوردهای مدیریتی جهت تحلیل و انالیز دیتا توسط ابزار Pivot Table و درج جداول مخصوص این ابزار و کار با ابزار Table جهت درج جداول در اکسل
  • ابزارهای گروه Illustrations شامل Picture و Shapes و Icons و 3D Models و SmartArt و Screenshot در مدیریت تصاویر و جلوه های گرافیکی
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای Column از نوع 2Dو 3D و 2D Bar و 3D Bar
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای Line از نوع 2D Line و 3D Line و 2D Area و 3D Area
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای Pie از نوع 2D Pie و 3D Pie و Doughnut
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای از نوع Histogram
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای از نوع Scatter
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای از نوع Pivot
  • گروه ابزار نمودارهای پیشرفته ی Sparklines و ابزارهای Line و Column و Win/Loss جهت درج نمودارهای درون سلولی
  • گروه ابزار Links و ابزار Link جهت درج پیوند به URLها و پست الکترونیک و Sheetهای داخل سند و فایل های سیستم و غیره
  • گروه ابزار Text و ابزار TextBox و Header & Footer و WortArt و Object جهت درج متون خارج سلولی و سرصفحه و پاصفحه و متن های هنری و اشیاءدرون سندی
  • گروه ابزار Sybmols و ابزارهای Equation و Symbol جهت درج عبارات ریاضی و نمادهای خاص
 • آموزش سربرگ Page Layout در اکسل 

  • گروه ابزار Themes و ابزارهای Themes و Colors و Fonts و Effects
  • گروه ابزار Page Setup و ابزارهای Margins و Orientation و Size و Print Area و Background و Print Titles جهت تنظیم حاشیه های شیت و تعیین جهت برگه و ابعاد برگه و تنظیمات چاپ و تنظیماتن تصویر پس زمینه و سایر تنظیمات شیت
  • گروه ابزار Scale to Fit و ابزارهای Width و Height و Scale
  • گروه ابزار Sheet Options و ابزارهای Direction و Gridlines و Headings
  • گروه ابزار Arrange و ابزارهای Bring Forward و Send Backward و Align و Group و Rotate
 • آموزش سربرگ Data در اکسل

  • گروه ابزار Sort & Filter شامل ابزارهای Sort Asc/Desc و Sort و Filter و Advanced جهت فیلترگذاری داده های دیتاست و جداول
  • گروه ابزار Data Tools شامل ابزارهای Text to Columns و Remove Duplicates و Data Validation جهت تبدیل متن به قالب ستونی و حذف دیتای تکراری و معتبرسازی داده ها
  • فیلتر گذاری پیشرفته داده های رشته ای شامل Equal و Not Equal و Begin with و End With و Contain و Not Contain
  • فیلترگذاری پیشرفته داده های عددی شامل Equal و Not Equal و > و >= و < و <= و Between و top 10 و Above Average و Below Average
 • آموزش سربرگ Review در اکسل

  • گروه ابزار Proofing شامل ابزارهای Spelling و Thesaurus و Workbook Statistics جهت بررسی غلط املایی و آمار کتاب کار
  • گروه ابزار Language و ابزار Translate
  • گروه ابزار Comment و ابزارهای New comment و Delete و Next و Preview و Show All Comments جهت مدیریت کامنت گذاری در شیت ها
  • گروه ابزار Protect و ابزارهای Protect Sheet و Protect Workbook جهت مدیریت امنیت کتاب کار
  • گروه ابزار Workbook Views و ابزارهای Normal و Page Break Preview و Page Layout و Custom Views جهت بررسی شیت در نماهای مختلف کاربردی
  • گروه ابزار Show و ابزارهای Ruler و Gridlines و Formula Bar و Heading جهت تنظیمات محیط عملیاتی
  • گروه ابزار Zoom و ابزارهای Zoom و 100% و Zoom to Selection جهت مدیریت مقیاس نمایشی سند
  • گروه ابزار Windows و ابزارهای New Windows و Arrange All و Freez Panes و Split و Hide و Unhide و View Side bt Side و Sync Scrolling و Switch Windows
  • گروه ابزار Macros و ابزارهای Record Macro و View Macros جهت خودکاری سازی فرآیندهای بصری و صرفه جویی در زمان
 • آموزش سربرگ Shape Format در اکسل

  • بررسی بیش از 15 ابزار در گروه های Insert Shapes و Shape Styles و Arrange در مدیریت اشکال هندسی درج شده در سند
 • آموزش سربرگ Picture Format در اکسل

  • گروه های ابزار Adjust و Picture Styles و Size و Arrange شامل بیش از 30 ابزار در مدیریت نحوه نمایش تصاویر در سند
 • آموزش سربرگ SmartArt Design در اکسل

  • شامل گروه های ابرای Create Graphic و Layout و SmartArt Styles و Reset با بیش از 10 ابزار در مدیریت نمایش طرح های هوشمند گرافیکی در سند
 • آموزش فرمول نویسی و توابع اکسل – حل 99 مساله

  • ارسال ایمیل (پست الکترونیک) با توابع با فرمول نویسی اکسل
  • تعیین گروه بندی افراد بر اساس حقوق دریافتی با فرمول نویسی اکسل
  • رتبه بندی افراد به تفکیک گروه های مختلف بر اساس حقوق با فرمول نویسی اکسل
  • رتبه بندی نزولی و صعودی زمان ثبت شده کورنومتر در مسابقه با فرمول نویسی اکسل
  • بدست آوردن مشخصات سیستم عامل ویندوز کامپیوتر با توابع با فرمول نویسی اکسل
  • محاسبه مجموع امتیاز اقایان ساکن تهران با فرمول نویسی اکسل
  • بررسی افزایش یا کاهش یا عدم تغییر میزان فروش محصولات با فرمول نویسی اکسل
  • پر کردن پشت اعداد با صفر با فرمول نویسی اکسل
  • استخراج نام فایل از نام و پسوند فایل با فرمول نویسی اکسل
  • شماره گذاری N امین تکرار یک مقدار در لیست با فرمول نویسی اکسل
  • حذف واحد اندازه گیری از اعداد با طول مختلف با فرمول نویسی اکسل
  • برابر کردن طول عبارات با حرف ستاره (۱۲ حرف) با فرمول نویسی اکسل
  • استخراج اولین کلمه عبارت با فرمول نویسی اکسل
  • 6 استخراج عبارت داخل پرانتز در سلول با فرمول نویسی اکسل
  • شمارش تعداد اعداد بین یک بازه عددی در مجموعه اعداد با فرمول نویسی اکسل
  • شمارش تعداد سلول های برابر با … با فرمول نویسی اکسل
  • شمارش تعداد سلول های برابر با … حساس به حروف کوچک با فرمول نویسی اکسل و بزرگ
  • محاسبه معدل و رد خطاهای موجود در محاسبات با فرمول نویسی اکسل
  • محاسبه معدل امتیاز جنسیت های مشخص شده با فرمول نویسی اکسل
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای بررسی شرط قبولی بر اساس حداقل دو نمره قبولی
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای نسبت گیری اعداد با تابع GCD
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای ایجاد هیستوگرام سفارشی با حروف دلخواه
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای درج توضیحات در کادر فرمول اکسل بدون تداخل محاسباتی
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای اعتبارسنجی اعداد با ضریب ۱۰ با فرمول نویسی data validation
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای مجموع سه تراکنش اخر واریز بحساب سالیانه جهت بیمه
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای تبدیل اعداد منفی در محاسبات به صفر با max بدون تابع if
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای تبدیل عنوان ستون به عدد در ادرس دهی
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای استخراج مشخصات مشتری با بیشترین سپرده بدون هیچ ورودی
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای اعتبارسنجی مقادیر با پیشوندخاص با فرمول نویسی data validation
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای اعتبارسنجی اعداد با توابع با فرمول نویسی data validation
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای جلوگیری از ورود مقادیر تکراری در لیست با فرمول نویسی data validation
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای بررسی وجود مقادیر تکراری در لیست
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای اعمال شرط روی متون بدون استفاده از تابع if
  • آموزش فرمول نویسی اکسل برای شماره گذاری خودکار ردیف جدول
  • مجموع ستون جدول با فراخوانی نام جدول و ستون بصورت پویا با توابع اکسل
  • انتخاب قلم تصادفی بین اقلام لیست با توابع اکسل
  • تولید زمان صبح یا عصر (ساعت دقیقه ثانیه ب.ظ یا ق.ظ) بصورت تصادفی با توابع اکسل
  • معکوس کردن اقلام لیست با توابع اکسل
  • نمایش فرمول یا عبارت سلول ها با تابع با توابع اکسل
  • تولید عدد تصادفی بین بازه عددی با توابع اکسل
  • تفکیک پست الکترونیک جیمیل در ادرس ها با توابع اکسل
  • بررسی محدوده عددی بین ۱۰ تا ۱۵ با توابع اکسل
  • شمارش سطر و ستون های جدول با توابع اکسل
  • اعتبارسنجی قالب بندی عبارات با حروف جانشینی و توابع شرطی با توابع اکسل
  • محاسبه مجموع امتیازات اسامی خاص با توابع اکسل
  • مجموع امتیاز سلول های برابر با مقادیر فیلتر شده با توابع اکسل
  • ایجاد لیست کشویی با مقادیر دلخواه با توابع اکسل
  • تعیین نمره شخص در ازمون تستی بر اساس کلید تعریف شده با توابع اکسل
  • تبدیل شماره به ستون در ادرس دهی با توابع اکسل
  • محاسبه مجموع اعداد بزرگتر از 6 با توابع اکسل
  • استفاده از تابع if بصورت nested ifs با توابع اکسل
  • محاسبات جداول فقط با عنوان ستون ها با توابع اکسل
  • شمارش تعداد line break در سلول با توابع اکسل
  • استفاده و نماش دابل کوتیشن در عبارات با توابع اکسل
  • بررسی وجود حرف خاص در محتوای سلول با توابع اکسل
  • چندخطی کردن سلول با تابع با توابع اکسل
  • یافتن و محاسبه مجموع اعداد بزرگتر لیست با توابع اکسل
  • محاسبه مجموع امتیاز افراد دارای محل سکونت با توابع اکسل
  • شمارش کلمات کلیدی در سلول با توابع اکسل
  • استفاده از تابع rept و جهت بررسی شرط و نمایش پیام با توابع اکسل
  • بررسی وجود عدد در محتوای سلول با توابع اکسل
  • بررسی وجود عبارات زیرمجموعه در دیتاست با توابع اکسل
  • مقایسه رشته ها با توابع اکسل
  • قالب بندی مجدد شماره تلفن با توابع اکسل
  • تبدیل حرف اول کلمه اول به بزرگ با توابع اکسل
  • محاسبه مجموع گروه بندی شده با توابع اکسل
  • فرمول ها توابع اکسل برای محاسبه مجموع کلیه اعداد ستون یا سطر
  • فرمول ها توابع اکسل برای یافتن و محاسبه مجموع اعداد کوچکتر لیست
  • فرمول ها توابع اکسل برای محاسبه مجموع سه بعدی چند شیت
  • فرمول ها توابع اکسل برای گرد کردن اعداد به سمت نزدیکترین ضریب عدد دلخواه (5)
  • فرمول ها توابع اکسل برای رند کردن اعداد با نزدیک کردن به میلیون ريال
  • فرمول ها توابع اکسل برای بررسی وجود شیت بر اساس نام آن
  • فرمول ها توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های دارای عدد و دارای عدد منفی مثبت زوج فرد
  • فرمول ها توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های دارای خطا
  • فرمول ها توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول هایی که با حرف م شروع میشوند
  • فرمول ها توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های خالی و دارای مقدار
  • فرمول ها توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های بیش از سه حرف و سه حرفی
  • فرمول ها توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های نابرابر با مقادیر سبز یا زرد
  • فرمول ها توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های نابرابر بامحاسبه معدل امتیاز افراد دارای محل سکونت مقادیر فیلتر شده
  • آموزش توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های بزگتر کوچکتر برابر نابرابر x
  • آموزش توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های برابر با یکی از مقادیر مجموعه
  • آموزش توابع اکسل برای شمارش تعداد تعداد سلول های برابر با X یا Y
  • آموزش توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول تکراری دو ستون
  • آموزش توابع اکسل برای شمارش تعداد سلول های شامل متن و غیرمتن
  • آموزش توابع اکسل برای محاسبه معدل امتیاز افراد دارای محل سکونت
  • آموزش توابع اکسل برای مدیریت خطا
  • آموزش توابع اکسل برای ایجاد پیوند به شیت ها با تابع
  • آموزش توابع اکسل برای محاسبه معدل سه عدد بزرگتر لیست
  • آموزش توابع اکسل برای معدل اعداد و در نظر نگرفتن صفرها
  • آموزش توابع اکسل برای معدل اعداد و نکات تابع
  • آموزش توابع اکسل برای اعتبارسنجی با شکلک اعداد
  • آموزش توابع اکسل برای بررسی تعدادی براساس چند شرط روی جدول
  • شمارش تعداد تکرار اقلام لیست با فرمول ها و توابع اکسل
  • شمارش تعداد سلول های بزرگتر از 10 در لیست های غیرهمجوار با فرمول ها و توابع اکسل
  • شمارش تعداد اعدادی که رقم سوم آن 3 است با فرمول ها و توابع اکسل
  • شمارش تعداد اعداد در محدوده با فرمول ها و توابع اکسل
  • شمارش تعداد ردیف ها در لیست فیلتر شده با فرمول ها و توابع اکسل
  • شمارش تعداد اعداد کلی و حذف تکرار ( اشتراک اعداد ) با فرمول ها و توابع اکسل
  • شمارش تعداد اعداد که با 12 شروع می شوند با فرمول ها و توابع اکسل

پکیج جامع ICDL – دوره آموزش ورد(Word) 2022

 

  • آموزش مقدمات ورد

   • بررسی کاربرد و جایگاه نرم افزار و رمزنگاری سند جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات Word 2022 و امکانات کلی در پردازش متن
   • کار با منوی فایل و گزینه های آن بصورت کامل شامل Print و Settings مربوط به سند
   • کادر تنظیمات Word Options و بررسی زبانه های General و Save و Display و Proofing و Advanced و Customize Ribbon و Quick Access Toolbar و Trust Center
   • معرفی کامل چارچوب محیط نرم افزار و ابزارشناسی و اصطلاحات
  • آموزش سربرگ Home در ورد

   • کار با ابزارهای Format Painter و Cut و Copy و Paste
   • تنظیمات Font و Styles و رنگ آمیزی و ابزارهای قالب بندی کلمات
   • ابزارهای Paragraph و Alignment و حالات مختلف Bullets و Indentations
   • کار با گروه ابزار Styles و نحوه تعریف استایل جدید جهت یکنواخت سازی قالب مقالات و نگارش پایان نامه
   • کار با گروه ابزار ویرایشی شامل ابزارهای Find و Replace و Selections

   آموزش سربرگ Insert در ورد

   • ابزارهای گروه Pages شامل Cover Pages و Blank Page و Page Break
   • کار با گروه ابزار Table و آموزش کامل کار با جداول سربرگ های Table Design و Table Layout شامل بیش از 30 ابزارک مختص مدیریت جداول حرفه ای
   • ابزارهای گروه Illustrations شامل Picture و Shapes و Icons و 3D Models و SmartArt و Screenshot در مدیریت تصاویر و جلوه های گرافیکی
   • ابزار Online Videos در گروه Meida جهت درج پیوند ویدئوهای آنلاین
   • گروه Links شامل ابزارهای Link و Bookmark و Cross Reference جهت درج لینک به صفحات وب و پست الکترونیک و نشانه گذاری در سند و غیره
   • کار با ابزار Comment در گروه ابزار Comments جهت کامنت گذاری متون و اشیاء موجود در صفحه
   • درج شماره صفحه و هدر و فوتر با ابزارهای Page Number و Header و Footer در گروه ابزار Header & Footer
   • کار با ابزارهای گروه Text شامل TextBox و QuickPart و WordArt و DropCap و Date & Time و Obkect
   • کار با ابزارهای گروه Symbols شامل Equation و Symbol جهت درج معادلات ریاضی و نمادها و علائم خاص

   آموزش سربرگ Shape Format در ورد

   • بررسی بیش از 15 ابزار در گروه های Insert Shapes و Shape Styles و Arrange در مدیریت اشکال هندسی درج شده در سند

   آموزش سربرگ Picture Format در ورد

   • گروه های ابزار Adjust و Picture Styles و Size و Arrange شامل بیش از 30 ابزار در مدیریت نحوه نمایش تصاویر در سند

   آموزش سربرگ AmartArt Design در ورد

   • شامل گروه های ابرای Create Graphic و Layout و SmartArt Styles و Reset با بیش از 10 ابزار در مدیریت نمایش طرح های هوشمند گرافیکی در سند

   آموزش سربرگ Design در ورد

   • گروه Document Formatting شامل ابزارهای Themes و Colors و Fonts و Effects و غیره جهت اعمال تنظیمات بصری به محیط سند
   • ابزاری Watermark و Page Color و Page Borders در گروه Page background جهت درج واترمارک در زمینه سند و رنگ آمیزی برگه ها و درج حاشیه برای صفحات سند

   آموزش سربرگ Layout در ورد

   • گروه Page Setup شامل ابزارهای Margins و Orientations و Size و Columns و Breaks و Line Numbers و Hyphenation جهت درج حاشیه صفحات و تنظیم جهت برگه و ابعادبرگه و ستون بندی صفحه و شماره گذاری خطوط و درج هایفن
   • ابزارهای گروه Paragraph شامل Indent و Spacing جهت تنظیم فاصله گذاری پاراگراف و تورفتگی متون
   • ابزارهای گروه Arrange شامل Position و Wrap Text و Bring Forward و Send Backward و Align و Group و Rotate جهت تنظیمات مکان قرارگیری تصاویر و آبجکت ها در سند + اولویت قرارگیری آبجکت ها و گروه بندی اشیاء در سند

   آموزش سربرگ References در ورد

   • گروه Table of Contents شامل ابزارهای TOC و Add Text و Update Table جهت درج و مدیریت جدول فهرست مطالب
   • گروه ابزار Footnotes شامل ابزارهای Insert Footnotes و Insert Endnotes و Next/Previous Footnotes و Show Notes در مدیریت پاورقی و پاصفحات در سند
   • کار با ابزار Search در گروه ابزار Research
   • گروه ابزار Citation & Bibliography شامل Insert Citation و Manage Sources و Styles و bibliography جهت درج فهرست منابع و ماخذ در اسناد نگارشی
   • ابزارهای گروه Captions شامل Insert Caption و Insert Table Of Figures و Update Table جهت درج عنوان و تایتل در جداول و تصاویر و بروزرسانی آنها
   • گروه ابزار Index شامل ابزارهای Mark Entry و Insert Index و Update Index در مدیریت ایندکس های سند
   • گروه ابزار Table Of Authorities جهت مدیریت نویسندگان سند

   آموزش سربرگ Malings در ورد

   • مبحث ادغام پستی و ارسال مکاتبات گروهی در گروه ابزار Mail Merge و ابزارهای Start Mail Merge و Recipients و Edir Recipients
   • گروه ابزار Write & Insert Fields و ابزارهای Highlight Merge Fields و Address Block و Insert Merge Fields
   • گروه ابزار Preview Results و ابزارهای Find Recipients و Check for Errors
   • گروه ابزار Finish و ابزار Finish & Merge

   آموزش سربرگ Review در ورد

   • گروه ابزار Proofing و ابزارهای Spelling & Grammer و Thesaurus و Word Count جهت مشاهده آمار متن و غلط املایی و غیره
   • گروه ابزار Speech و ابزار Read Aloud جهت تبدیل متن به گفتار
   • گروه ابزار Language و ابزارهای language و Translate به عنوان ابزارهای ترجمه متون پاراگرافی
   • گروه ابزار Comments و ابزارهای New Comment و Delete و Preview/Next و Show Comments جهت مدیریت کامنت گذاری سند
   • گروه ابزار Tracking و ابزارهای Track Changes و Show Mrkup و Reviewing Panes جهت ردگیری و مدیریت تغییرات دست جمعی روی سند
   • گروه ابزار Changes و ابزارهای Accept و Reject و Next/Previous جهت پذیرش و یا رد تک به تک تغییرات سند
   • گروه ابزار Compare و ابزار Compare جهت مقایسه اسناد با یکدیگر

   آموزش سربرگ View در ورد

   • گروه ابزار Views و ابزارهای Read Mode و Print Layout و Web layout و Outline و Draft که حالات مختلف نمایش سند هستند
   • گروه ابزار Immersive و ابزار Immersive Reader
   • گروه ابزار Page Movement و ابزار Vertical و Side to Side
   • گروه ابزار Show و ابزارهای Ruler و Gridlines و Navigation Pane جهت نمایش خط کیش و خطوط مشبک و پنجره راهپیمایی در سند
   • گروه ابزار Zoom و ابزارهای Zoom و 100% و one Page و Multiple Page و page Width جهت مدیریت ابعاد نمایشی سند
   • گروه ابزار Window و ابزارهای New Window و Arrange All و Split و View Side by Side و Switch Window و Sync Scrolling جهت مدیریت نحوه نمایش
   • گروه ابزار Macros و ابزارهای Record Macro و View Macros جهت خودکاری سازی فرآیندهای بصری و صرفه جویی در زمان

 

دوره مهارت های هفت گانه ICDL – آموزش ویندوز 10 و نصب ویندوز

 

 • آموزش نصب ویندوز 10 و 10

   • معرفی پیش نیازهای لازم برای نصب ویندوز
   • کدام ویندوز روی سیستم من قابل نصب است؟
   • دانلود و آموزش نصب برنامه Rufus برای تبدیل فایل ISO دانلود شده به فایل نصبی یا Boot روی فلش
   • قبل از نصب ویندوز، اطلاعات را کجا بریزم تا حذف نشوند؟
   • نصب ویندوز از روی DVD
   • آموزش گام به گام بوت سیستم و نصب ویندوز 10
   • پارتیشن بندی دیسک سخت
   • آموزش Crack کردن ویندوز
   • مفاهیم SSD و HDD و نصب ویندوز روی دیسک پرسرعت
   • نصب درایورهای سخت افزاری بصورت خودکار
   • نصب فونت ها و زبان فارسی روی ویندوز
   • نصب ابزارهای فشرده ساز برای استخراج نرم افزارهای دانلود شده از اینترنت

   آموزش مجازی سازی ویندوز با VMware WorkStation

   • معرفی نرم افزار
   • دانلود و نصب گام به گام نرم افزار VMware Workstation
   • نصب چند ویندوز داخل یک ویندوز و عدم بروز مشکلات تداخلی با 32بیتی 64 بیتی و غیره
   • مدیریت و اجرای سیستم های عامل نصب شده در ماشین مجازی

   آموزش نصب آفیس 2022 یا Microsoft Office

   • معرفی مجموعه بسیار کاربردی آفیس و نرم افزارهای داخل آن
   • آموزش گام به گام دانلود و نصب
   • آموزش کرک Office 2022

    آشنایی با پنجره ها و دکمه Start ویندور 10

   • آشنايي با محيط ويندوز 10
   • آشنايي با پنجره‌ها
   • روش انتخاب يک فايل
   • آشنايي با برنامه Paint
   • تغيير ابعاد پنجره
   • روش اجراي يک برنامه در ویندوز ده
   • روش خاموش کردن کامپيوتر
   • راه اندازي مجددي يا Restart

   میرکاری یا Desktop ویندور 10

   • مقدمه
   • تغيير ابعاد ميزکاري ( Resolution )
   • تغییر تصوير پس زمينه ( Desktop background )
   • تنظیم رنگ پنجره ها
   • نظیمات زمان قفل بودن سیستم
   • تنظیم زمان خاموش شدن صفحه نمایش و Sleep
   • محافظ صفحه نمایش
   • تغییر صداهای سیستم عامل
   • آیکونهای روی میز کاری
   • تغییر شکل ماوس

   کار با Taskbar ویندور 10

   • محل قرارگيري Taskbar
   • دکمه‌هاي موجود در Taskbar
   • حرکت بين پنجره‌ها
   • دسترسي به فايلهاي اخيراً استفاده شده
   • روش چيدن پنجره‌ها
   • تغيير خصوصيات Taskbar
   • تغيير زبان تايپ در ویندوز 10
   • تنظيم بلندي صدا
   • تنظيم ساعت و تاريخ

   حرکت در فایل ها و پوشه ها ویندور 10

   • آشنايي با فايل
   • درايوهاي کامپيوتر
   • فايل و شاخه
   • آدرس فايل
   • کار با شاخه‌ها
   • روش ساخت يک شاخه ( Folder )
   • روش ساخت يک فايل
   • مشخصات فايل
   • مخفي کردن فايل و شاخه
   • مشخصات شاخه در windows 10
   • نحوه نمايش فايل و شاخه مخفي

   مدیریت فایل ها و پوشه ها ویندور 10

   • فرمت ( Format )
   • تغيير نام درايو
   • روش کپي فايلها
   • روش انتخاب فايل و شاخه
   • کپي فايل بر روي Flash disk
   • جابجايي فايل و شاخه
   • حذف کردن فايل ( Delete )
   • سطل بازيافت يا Recycle Bin
   • خصوصيات سطل بازيافت يا Recycle Bin
   • ايجاد فايل يا شاخه ميانبر
   • تغيير نام فايل و شاخه

   مدیریت فایل ها و پوشه ها بخش دوم ویندور 10

   • روش نمايش فايل‌ها و شاخه‌ها
   • مرتب سازي نمايش فايل‌ها و شاخه‌ها
   • گروه‌بندي فايل‌ها و شاخه‌ها
   • تغيير نحوه نمايش فايل‌ها و شاخه‌ها
   • روش جستجوي فايل و شاخه
   • روش فشرده سازي فايل و شاخه
   • روش نمايش پسوند فايلها
   • افزودن فايل يا شاخه به فايل فشرده شده
   • روش بازيابي فايلهاي فشرده شده
   • روش کپي بر روي Flash disk
   • جداسازي Flash disk

   چاپگر و فونت ها ویندور 10

   • دانلود فونت دلخواه از اینترنت
   • مشاهده قلم‌ها
   • روش افزودن قلم جديد
   • روش نصب چاپگر
   • روش نصب درايور چاپگر
   • روش تعريف چاپگر موجود در شبکه
   • مديريت چاپگر

   سایر ابزار و امکانات و تنظیمات ویندور 10

   • نرم افزار آنتی ویروس ویندوز
   • ورود به پنل تنظيمات يا Settings
   • تغيير رزولوشن صفحه نمايش
   • آيکونهاي Taskbar
   • رنامه نصب شده و ميزان استفاده از هارد
   • قسمت Multitasking
   • حالت تبلت
   • تنظيم خودکار خاموش شدن صفحه نمايش
   • مشاهده فضاي ديسک و حجم اشغال شده
   • مشاهده مشخصات کامپيوتر
   • افزودن سخت افزار
   • سخت افزارهاي متصل شده
   • تنظيمات ماوس
   • تنظيمات Autoplay
   • شبکه و ميزان استفاده از آن
   • تنظيمات يک کاربر
   • تغيير رمز عبور
   • ساخت يک کاربر جديد
   • تنظيم و تغيير ساعات و تقويم
   • افزودن زبان فارسي براي تايپ
   • به روز رساني ويندوز

دوره ICDL مقدماتی و پیشرفته – آموزش اینترنت

مقدمات اینترنت

 • مقدمات شبکه و مفهوم سرویس اینترنت
 • بررسی مفاهیم Net و ISP و Modem و FTP و Http و HTTPS و Download و Upload

آموزش اینترنت – کنترل رایانه از راه دور

 • معرفی ابزار AnyDesk در کنترل اینترنتی سیستم ها

آموزش اینترنت – کنترل رایانه تحت شبکه

 • معرفی ابزار Remote Desktop در کنترل شبکه ای سیستم ها

آموزش اینترنت – دانلود و نصب IDM

 • معرفی نرم افزار Internet Download Manager جهت دانلود سریع از اینترنت
 • دانلود و آموزش نصب و کرک نرم افزار
 • استفاده از نسخه Portable نرم افزار

آموزش اینترنت – موضوعات تکمیلی

 • مفاهیم Search Enginge و Portal و Website و Weblog و WebPage و HTML و Web Developer
 • استفاده از عملگرهای جستجو جهت کسب نتایج بهتر مثل FileType و AllinText و InUrl
 • مفهوم Protocol و بررسی چند نمونه کاربردی در اینترنت
 • جستجوی تصاویر و موزیک و فایل های آمده تحقیقاتی و غیره از طریق گوگل
 • معرفی ابزار جهت تست سرعت ارسال و دریافت اینترنت

آموزش اینترنت – مرورگرهای اینترنتی

 • مرورگر اینترنتی چیست
 • نمونه های موفق در بازار و بررسی رتبه جهانی هرکدام
 • مرورگرهای Chrome و Firefox و Edge و Opera و Internet Explorer و Safari
 • آموزش کامل کار با مرورگر گوگل کروم شرکت گوگل
 • کار با علاقمندی های کاربر
 • کار با Bookmark و bookmark Manager
 • بررسی بیش از 10 واژه ضروری در مرورگرهای اینترنتی

آموزش اینترنت – فیلترشکن/تحریم شکن مجاز

 • معرفی سرویس ایرانی کاملا رایگان و پرسرعت و نحوه کار با آن در باز کردن سایت هایی که ایران را فیلتر کرده اند

آموزش اینترنت – کار با فایل های فشرده

 • معرفی مفهوم ZIP و علت فشرده کردن فایل های دانلودی در اینترنت
 • معرفی چند ابزار فشرده سازی
 • دانلو و نصب و کار با نرم افزار معروف 7Zip

آموزش اینترنت – سرویس های گوگل

 • کار با سرویس Google Docs شرکت گوگل
 • کار با سرویس Google Sheet شرکت گوگل
 • کار با سرویس Google Slide شرکت گوگل
 • کار با سرویس Google Forms شرکت گوگل در طراحی فرم های جمع اوری دیتا و غیره
 • سرویس Google Drive جهت استفاده از فضای 15 گیگابایتی رایگان شرکت گوگل

آموزش اینترنت – کار با پست الکترونیک

 • معرفی سرویس ایمیل و مفاهیم مرتبط مثل Server و Mailo Server و Mail Account
 • ثبت نام و کار با سرویس دهنده پست الکترونیک داخلی
 • ثبت نام و کار با سرویس پست الکترونیک گوگل(جیمیل)

دوره آموزش مهارت های ICDL – پاورپوینت(Power Point) 2022

 

 • آموزش مقدمات پاورپوینت

  • بررسی کاربرد و جایگاه ارائه مطالب Power Point 2022 و امکانات آن در طراحی و ایجاد فایل های نمایشی آکادمیک، آموزشی و غیره
  • کار با منوی فایل و گزینه های آن بصورت کامل شامل Print و Settings مربوط به سند
  • کادر تنظیمات PowerPoint Options و بررسی زبانه های General و Save و Display و Proofing و Advanced و Customize Ribbon و Quick Access Toolbar و Trust Center
  • معرفی کامل چارچوب محیط نرم افزار و ابزارشناسی و اصطلاحات
 • آموزش سربرگ Home پاورپوینت

  • کار با ابزارهای Format Painter و Cut و Copy و Paste
  • گروه ابزار Font و ابزارهای مرتبط در رنگ آمیزی متون و سایه افکنی، مدیریت کاراکترهای لاتین و قاعده عبارات و غیره
  • گروه ابزار Slides و ابزارهای New Slide و layout و Reset و Section جهت مدیریت اسلایدها
  • گروه ابزار Paragraph و ابزارهای Bullet و Numbering و Indentation و Alignments و Line Spacing و RTL/LRT جهت مدیریت پاراگراف ها
  • ابزارهای Text Direction و Align Text
  • گروه ابزار Drawing و ابزارهای Arrange و Quick Styles و Shape Fills و Shape Outline و Shape Effetcs
  • گروه ابزار Editing و ابزارهای Find و Replace و Select

  آموزش سربرگ Insert پاورپوینت

  • گروه ابزار Tables و ابزار Table و سربرگ های وابسته Table Design و Table Layout بصورت کامل
  • ابزارهای گروه Illustrations شامل Picture و Shapes و Icons و 3D Models و SmartArt و Screenshot در مدیریت تصاویر و جلوه های گرافیکی
  • گروه ابزار Links و ابزارهای Zoom و Link و Action جهت مقایس گذاری محتوای بصوری و ایجاد پیوند به وب سایت ها و پست الکترونیک و غیره و ایجاد اتصال به سایر اسلاید ها با استفاده از اکشن باتن
  • گروه ابزار Comments و ابزار Comment جهت کامنت گذاری اسلایدها در سند
  • گروه ابزار Text و ابزارهای TextBox و Header & footer و WordArt و Date & Time و Slide Number و Object جهت درج کادرهای متن سفارشی و متون هنری و تاریخ و ساعت و شماره اسلاید ها و اشیاء
  • گروه ابزار Symbols و ابزارهای Equation و Symbol جهت درج معادلات ریاضی و نمادها و علائم خاص
  • گروه ابزار Media و ابزارهای Video و Audio و Screen Recording جهت درج صوت و ویدئو و ضبط صفحه نمایش و درج در اسلاید

  آموزش سربرگ Design پاورپوینت

  • گروه ابزار Themes و ابزارهای Theme و گروه ابزار Variants
  • گروه ابزار Customizer و ابزارهای Slide Size و Format Background جهت تعیین ابعاد اسلاید و تعیین قالب و استایل پس زمینه

  آموزش سربرگ Transitions پاورپوینت

  • گروه ابزار Transitions to This Slide و بررسی جلوه های بصری قابل اعمال به اسلایدها
  • گروه ابزار Timing و ابزارهای Sound و Duration و Apply to All و Advanced Slides جهت مدیریت رخدادها و زمانبندی حرکت اسلایدها

  آموزش سربرگ Animations پاورپوینت

  • گروه ابزار Preview و ابزار Preview جهت پیش نمایش حرکت و خروجی اسلایدها
  • گروه ابزار Animation و ابزارهای پویانمایی مختلف
  • گروه ابزار Advanced Animation و ابزارهای Add Animation و Animation Pane و Trigger جهت مدیریت پیشرفته پویانمایی
  • گروه ابزار Timing و ابزارهای Start و Duration و Delay جهت مدیریت حرکت اسلایدها و زمانبندی ها

  آموزش سربرگ Slide Show پاورپوینت

  • گروه ابزار Start Slide Show و ابزارهای From Beginning و From Current و Custom Slide Show
  • گروه ابزار Set Up و ابزارهای SetUp Show و Hide Slide و Rehearse Timings و Record و Play Narrations و Use Timimgs و Show Media Controls
  • گروه ابزار Monitors و ابزار Monitor در مدیریت نمایش خروجی

  آموزش سربرگ Record پاورپوینت

  • گروه ابزارهای Record و Content و ابزارهای Record و ScreenShot
  • گروه ابزار AutoplayMedia و ابزارهای Screen Recording و Video و Audio
  • گروه ابزار Save و ابزارهای Save as Show و Export ti Video

  آموزش سربرگ Review پاورپوینت

  • گروه ابزار Proofing و ابزارهای Spelling و Thesaurus جهت غلط یابی املایی
  • گروه ابزار Language و ابزارهای Translate و Language
  • گروه ابزار Comments و ابزارهای New Comment و Delete و Next/Prev Comments جهت مدیریت کامنت گذاری
  • گروه ابزار Compare و ابزارهای Compare و Accept/Reject و Next/Prev در مقایسه محتوای اسناد

  آموزش سربرگ View پاورپوینت

  • گروه ابزار Presentation Views و ابزارهای Normal و Outline View و Slide Sorter و Noted Page و Recording View در حالات نمایشی مختلف
  • گروه ابزار Master Views و ابزارهای Slide Master و Handout Master و Notes Master جهت مدیریت اسلاید مستر
  • گروه ابزار Show و ابزارهای Notes و Ruler و Gridlines و Guids جهت مدیریت محیط بصری
  • گروه ابزار Direction و ابزار View Direction جهت مدیریت جهت نمایشی اسلاید
  • گروه ابزار Zoom و ابزار Zoom و Fit to Window جهت مدیریت مقایس بندی نمایشی
  • گروه ابزار Color/Gray Scale و ابزار Color و Grayscale و Black & White
  • گروه ابزار Window و ابزارهای new Window و Arrange All و Cascade و Moce Split و Switch Windows
  • گروه ابزار Macros و ابزارهای Record Macro و View Macros جهت خودکاری سازی فرآیندهای بصری و صرفه جویی در زمان

  آموزش سربرگ Shape Format پاورپوینت

  • بررسی بیش از 15 ابزار در گروه های Insert Shapes و Shape Styles و Arrange در مدیریت اشکال هندسی درج شده در سند

  آموزش سربرگ Picture Format پاورپوینت

  • گروه های ابزار Adjust و Picture Styles و Size و Arrange شامل بیش از 30 ابزار در مدیریت نحوه نمایش تصاویر در سند

  آموزش سربرگ AmartArt Design پاورپوینت

  • شامل گروه های ابرای Create Graphic و Layout و SmartArt Styles و Reset با بیش از 10 ابزار در مدیریت نمایش طرح های هوشمند گرافیکی در سند

 

مهارت های هفت 7 گانه کامپیوتر ICDL – آموزش آکسس(Access) 2022

 • آموزش مقدمات اکسس

  • بررسی کاربرد و جایگاه RDBMS و یا نرم افزار مدیریت بانک اطلاعاتی اکسس Access 2022 و امکانات آن در طراحی و مدیریت پایگاه داده
  • بررسی سیستم فایل و مقایسه آن با بانک های اطلاعاتی
  • بررسی انواع و مزایا و معایب بانک های اطلاعاتی و نقش Access در این بین و جایگاه آن در دنیا
  • بررسی نمونه های واقعی از کاربرد بانک های اطلاعاتی در دنیای واقعی
  • بررسی محدودیت های سیستم مدیریت پایگاه داده اکسس
  • واژه شناسی نرم افزار شامل DB و DBMS و RDBS و DA و DBA و Field و Record و Record و Table و Object و Field Policy و Relations و Primary Key و Foreign Key و SQL و Data Type و Row و Column
 • آموزش برنامه نویسی VBA در اکسس

  • معرفی زبان ویژوال بیسیک و VBA
  • کاربردهای زبان VBA در Access
  • مثال هایی از توابع و ارتباط گیری فرم های GUI با دستورات VBA
  • تلفیق دستورات SQL و زبان VBA در مدیریت رکوردهای بانک اطلاعاتی در Access

  آموزش دستورات SQL(اس کیو اِل) در اکسس

  • SQL چیست و بررسی کاربرد آن در بانک های اطلاعاتی
  • عملیات CRUD روی دیتابیس
  • آموزش دستور Insert در SQL و مثال های عملی از کاربرد آن در درج رکوردهای اطلاعاتی
  • آموزش دستور Update در SQL و مثال های عملی از کاربرد آن در بروزرسانی رکوردهای اطلاعاتی
  • آموزش دستور Delete در SQL و مثال های عملی از کاربرد آن در حذف رکوردهای اطلاعاتی
  • روش های Delete کردن شرطی و غیرشرطی
  • بررسی کلمات کلیدی Where و Order by و Between و In در دستورات SQL
  • آموزش مرتب سازی رکوردها بصورت ASC و DESC در خروجی دستورات SQL

  آموزش کار با جدول در اکسس

  • نحوه انتقال اشیاء دنیای واقعی به جدول
  • چگونگی شناخت موجودیت ها
  • قوانین و نام گذاری فیلدها و محدودیت های موجود و Keywoaard
  • بررسی موجودیت های ضعیف/قوی و والد/ولد در دنیای واقعی و دیتابیس
  • تعریف Properties و شرایط انتخاب آن
  • انواع داده ای شامل Short Text و Long Text و Number و Large Number و Date Time و Currency و Auto Number و Yes/No و OLE Object و Hyperlink و Attachment
  • استفاده از فیلدهای محاسباتی و Calculated Fields
  • کاربرد Lookup Wizard در جداول و انواع روش های مقداردهی آن
  • تعریف کلیداصلی یا Primary Key و کلید خارجی یا Foreign Key
  • بررسی ویژگی های فیلدها شامل Caption و validation Rule و Valiudation Text و Required و Format
  • کاربرد Indexed و معرفی اندیس ها در بانک های اطلاعاتی

  آموزش معتبرسازی داده ها با Data Validation در اکسس

  • مفهوم و لزوم کنترل ورودی کاربر
  • کار با InputMask ها در کنترل و قیدگذاری ورودی های کاربر
  • آموزش کار با کاراکترهای 0 و 9 و # و در ماسک گذاری اعداد
  • آموزش کار با کاراکترهای L و ? و A و a و & و C و > و < و ! در ماسک گذاری کاراکترها

  آموزش Relationship(ارتباطات) در اکسس

  • مفهوم ارتباطات در بانک های اطلاعاتی و لزوم استفاده از آن
  • نمونه های ارتباطات در دنیای واقعی
  • قواعد جامعیت بانک اطلاعاتی و دستورات Cascade Delete و Cascase Update
  • بررسی ارتباط 1 به 1 با مقال عملی
  • بررسی ارتباط 1 به N با مقال عملی
  • بررسی ارتباط N به N با مقال عملی
  • مفهوم Junction Table یا جدول رابط در ایجاد ارتباطات N به N
  • آموزش Query در جداول دارای ارتباط

  آموزش کوئری نویسی در اکسس

  • مفهوم Query و کاربردهای آن
  • ایجاد Nested Query یا کوئری های تو در تو
  • کاربرد ردیف های Field و Table و Sort و Show CheckMark و Criteria در کوئری نویسی دیتا
  • بررسی مفاهیم و کاربرد AND و OR کردن شرط های ورودی و کوئری های چندشرطی
  • آموزش اخذ ورودی از کاربر با استفاده از عملگر [] و ترکیب آن با عملگر Between
  • کاربرد عملگر Like در کوئری نویسی
  • ارتباط Query و Macro در تولید گزارش
  • استفاده از توابع متنی در کوئری نویسی
  • کار با Experssion Builder در ایجاد Query
  • بررسی عملگرهای گروه Arithmetic و Comparsion و Logical و String در عبارت سازی خودکار

  آموزش کار با فرم ها در اکسس

  • کاربرد Form و رابط کاربری بصری با GUI
  • ایجاد Form برای جداول فاقد ارتباط
  • ایجاد Form برای جداولی که در ارتباط هستند و طراحی فرم های Parent/Child
  • بررسی زبانه های Format و Data و Event و Other در طراحی و سفارشی سازی فرم و ایجاد فرم های Modal و Starter
  • تنظیم فرم استارت آپ در نرم افزار اکسس
  • استفاده از کنترل های TextBox و label و Button و Image روی فرم ها
  • انقیاد Macro و Query و Report و VBA روی فرم
  • درج Action Button و بررسی منوهای Record Navigation و Record Operation و Form Operation و Report Operation و Application از طریق فرم
  • انجام عملیات جست وجوی رکوردها از طریق فرم
  • طراحی سیستم MultiForm و ارتباط دهی فرم ها با یکدیگر

  آموزش کار با ماکرو در اکسس

  • کاربردهای ماکرو در بانک اطلاعات اکسس
  • فرمان Open Query و تعیین خروجی در حالات Datasheet و Design و Print Preview
  • بررسی حالات نمایشی Add و Edit و ReadOnly در خروجی کوئری ها از طریق ماکرو
  • فرامین Open Form و Open Report و Open Table و Open Macro

  آموزش کار با Reports و گزاشات در اکسس

  • طراحی گزارشات در اکسس
  • ارتباط Report با Macro و Query

توضیحات تکمیلی

مدت دوره

46 ساعت آموزش عملی

نمونه تدریس

منوی سایت > نمونه تدریس

مشاهده

در برنامه اسپات پلیر

قابل نصب

روی موبایل و ویندوز

نقد و بررسی‌ها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

تهران، جردن، کوچه آناهیتا - 09120680491

X