شناسه محصول: Excel-2022

دوره آموزش اکسل(Excel) 2022

PransSoft SEO Training
ویژگی‌ها
مدت دوره: 17 ساعت آموزش عملی
نمونه تدریس: منوی سایت > نمونه تدریس
مشاهده: در برنامه اسپات پلیر
قابل نصب: روی موبایل و ویندوز
روش پرداخت: کارت به کارت

• ویدئوها در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده هستند

• امکان مشاهده دوره در سیستم عامل ویندوز و موبایل

مشاهده بدون اینترنت
اولین مرتبه که دوره را دیدید، در حافظه ذخیره شده و بدون اینترنت قابلیت مشاهده دارد.
free-shipping
435,000 تومان

توضیحات

دوره آموزش اکسل(Excel) 2022

 

سخن مدرس: با این دوره بی نیاز خواهی شد! آموزش جامع اکسل 2022  که جزئی از دوره آموزش ICDL است، در کنار آموزش 120 تابع برای فرمول نویسی و حل 99 مساله کاملا کاربردی در محل کار ادارات و شرکت ها با استفاده از فرمول نویسی و وتوابع. این پایان کار نیست! آموزش کار با تاریخ هجری شمسی در کنار برنامه نویسی VBA را هم خواهیم داشت. لیست توابع و مسائل را در ادامه این صفحه حتما ببینید و مقایسه کنید.

 • آموزش مقدمات اکسل

  • بررسی کاربرد و جایگاه صفحه گسترده Excel 2022 و امکانات آن در حوزه مهندسی، آمار، پردازش دیتاست، مصورسازی داده، تحلیل و رمزنگاری سند جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده ها
  • کار با منوی فایل و گزینه های آن بصورت کامل شامل Print و Settings مربوط به سند
  • کادر تنظیمات Excel Options و بررسی زبانه های General و Save و Display و Proofing و Advanced و Customize Ribbon و Quick Access Toolbar و Trust Center
  • معرفی کامل چارچوب محیط نرم افزار و ابزارشناسی و اصطلاحات
 • آموزش برنامه نویسی VBA در Excel

  • آموزش برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک در اکسل
  • ارتباط VBA با شیت های اکسل در برنامه نویسی
  • استفاده از توابع متنی و محاسباتی در زبان VBA
  • استفاده از فرم های GUI در VBA و ارتباط آن با سلول های شیت
  • استفاده از کادرهای محاوره ای Message و Confirm و عناصر Button و TextBox و CheckBox و Option و ComboBox در محیط VBA
 • آموزش سربرگ Formula و آموزش فرمول نویسی اکسل

  • کار با تاریخ هجری شمسی و فرمول نویسی بسیار ساده آن در اکسل که بسیار کاربردی می باشد
  • توابع گروه Logical شامل And و False و If و IfError و IfNA و IFS و Not و OR و Switch و True و XOR
  • توابع گروه Text شامل Bahtext و Char و Clean و Code و Concat و Dollar و Exact و Find و Fixed و Left و Right و Len و Lower و Mid و Proper و Rept و Replace و Substitute و T و Search و Text و Trim و Upper و Value
  • توابع گروه Lookup & References شامل Address و Areas و Choose و Column و Columns و Columns و VLookup و HLookup و Hyperlink و Index و Indirect و Lookup و Offset و Row و Rows
  • توابع گروه Math & Trig شامل ABS و ACOS و ACOSH و Even و GCD و EXP و Fact و ODD و PI و Power و Product و Rand و randBetwenn و Round و SIN و SinH و SQRT
  • توابع SUM و SumIF و SumIFs و Average و AverageIF و AverageIFs و Count و CountIF و CountIFs و Min و Max در پردازش تجمیعی دیتاست
  • توبع گروه Information شامل IsBlank و IsErr و IsError و IsEven و IsODD و IsFormula و IsLogical و IsNA و ISNumber و IsText و InNONText و N
  • گروه ابزار Defined Names و ابزارهای Name Manager و Define Name و Use in Formula جهت مدیریت نام ها در فرمول نویسی
  • گروه ابزار Formula Auditing و ابزارهای Trace Precedents و Trace Dependents و Remove Arrows و Show Formula و Error Checking و Evaluate Formula جهت مدیریت و ردگیری و تست عملکرد صحیح فرمول ها و عبارات نوشته شده
  • گروه ابزار Calaculation شامل ابزارهای Watch Window و Calculation Option و Calculate Now و Calculate Sheet جهت ردگیری متغیرهای برنامه و محاسبات دستی و خودکار
  • انجام Data Validation یا معتبرسازی داده ها با استفاده از فرمول نویسی
  • کار با توابع تاریخ و ساعت در اکسل
 • آموزش سربرگ Home در اکسل

  • کار با ابزارهای Format Painter و Cut و Copy و Paste
  • گروه ابزار Font و ابزارهای مرتبط در رنگ آمیزی متون و حاشیه گذاری سلول ها
  • گروه ابزار Alignment و ابزارهای ترازبندی عمودی و افقی و ابزار Text Orientation و تورفتگی متن و Wrap Text و ابزارهای گروه ادغام سلول ها
  • گروه ابزار Number و ابرارهای Percent و Accounting Number Format و Comma و Indentation و Number Format
  • گروه ابزار Styles و ابزارهای Conditional Formatting و Format as Table و Styles جهت استفاده از ابزار فوق العاده کاربردی قالب بندی شرطی
  • گروه ابزار Cells و ابزارهای Insert و Delete و Fortmat جهت مدیریت WorkSheet، رمز نگاری و مدیریت سلول ها
  • گروه ابزار Editing و ابزارهای Autosum و Fill و Clear و Sort & Filter و Find & Select جهت انجام سریع امور پرکاربرد
  • ابزار فوق العاده کاربردی قالب بندی شرطی و بررسی زیرمجموعه های Highlight جهت تمایز سلول ها و data Bars جهت رنگ آمیزی سلول ها به روش های مختلف و Icons Set جهت درج نماد/شکلک داخل سلول
 • آموزش سربرگ Insert در اکسل

  • گروه ابزار Tables و طراحی داشبوردهای مدیریتی جهت تحلیل و انالیز دیتا توسط ابزار Pivot Table و درج جداول مخصوص این ابزار و کار با ابزار Table جهت درج جداول در اکسل
  • ابزارهای گروه Illustrations شامل Picture و Shapes و Icons و 3D Models و SmartArt و Screenshot در مدیریت تصاویر و جلوه های گرافیکی
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای Column از نوع 2Dو 3D و 2D Bar و 3D Bar
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای Line از نوع 2D Line و 3D Line و 2D Area و 3D Area
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای Pie از نوع 2D Pie و 3D Pie و Doughnut
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای از نوع Histogram
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای از نوع Scatter
  • گروه ابزار Charts و نمودارهای از نوع Pivot
  • گروه ابزار نمودارهای پیشرفته ی Sparklines و ابزارهای Line و Column و Win/Loss جهت درج نمودارهای درون سلولی
  • گروه ابزار Links و ابزار Link جهت درج پیوند به URLها و پست الکترونیک و Sheetهای داخل سند و فایل های سیستم و غیره
  • گروه ابزار Text و ابزار TextBox و Header & Footer و WortArt و Object جهت درج متون خارج سلولی و سرصفحه و پاصفحه و متن های هنری و اشیاءدرون سندی
  • گروه ابزار Sybmols و ابزارهای Equation و Symbol جهت درج عبارات ریاضی و نمادهای خاص
 • آموزش سربرگ Page Layout در اکسل 

  • گروه ابزار Themes و ابزارهای Themes و Colors و Fonts و Effects
  • گروه ابزار Page Setup و ابزارهای Margins و Orientation و Size و Print Area و Background و Print Titles جهت تنظیم حاشیه های شیت و تعیین جهت برگه و ابعاد برگه و تنظیمات چاپ و تنظیماتن تصویر پس زمینه و سایر تنظیمات شیت
  • گروه ابزار Scale to Fit و ابزارهای Width و Height و Scale
  • گروه ابزار Sheet Options و ابزارهای Direction و Gridlines و Headings
  • گروه ابزار Arrange و ابزارهای Bring Forward و Send Backward و Align و Group و Rotate
 • آموزش سربرگ Data در اکسل

  • گروه ابزار Sort & Filter شامل ابزارهای Sort Asc/Desc و Sort و Filter و Advanced جهت فیلترگذاری داده های دیتاست و جداول
  • گروه ابزار Data Tools شامل ابزارهای Text to Columns و Remove Duplicates و Data Validation جهت تبدیل متن به قالب ستونی و حذف دیتای تکراری و معتبرسازی داده ها
  • فیلتر گذاری پیشرفته داده های رشته ای شامل Equal و Not Equal و Begin with و End With و Contain و Not Contain
  • فیلترگذاری پیشرفته داده های عددی شامل Equal و Not Equal و > و >= و < و <= و Between و top 10 و Above Average و Below Average
 • آموزش سربرگ Review در اکسل

  • گروه ابزار Proofing شامل ابزارهای Spelling و Thesaurus و Workbook Statistics جهت بررسی غلط املایی و آمار کتاب کار
  • گروه ابزار Language و ابزار Translate
  • گروه ابزار Comment و ابزارهای New comment و Delete و Next و Preview و Show All Comments جهت مدیریت کامنت گذاری در شیت ها
  • گروه ابزار Protect و ابزارهای Protect Sheet و Protect Workbook جهت مدیریت امنیت کتاب کار
  • گروه ابزار Workbook Views و ابزارهای Normal و Page Break Preview و Page Layout و Custom Views جهت بررسی شیت در نماهای مختلف کاربردی
  • گروه ابزار Show و ابزارهای Ruler و Gridlines و Formula Bar و Heading جهت تنظیمات محیط عملیاتی
  • گروه ابزار Zoom و ابزارهای Zoom و 100% و Zoom to Selection جهت مدیریت مقیاس نمایشی سند
  • گروه ابزار Windows و ابزارهای New Windows و Arrange All و Freez Panes و Split و Hide و Unhide و View Side bt Side و Sync Scrolling و Switch Windows
  • گروه ابزار Macros و ابزارهای Record Macro و View Macros جهت خودکاری سازی فرآیندهای بصری و صرفه جویی در زمان
 • آموزش سربرگ Shape Format در اکسل

  • بررسی بیش از 15 ابزار در گروه های Insert Shapes و Shape Styles و Arrange در مدیریت اشکال هندسی درج شده در سند
 • آموزش سربرگ Picture Format در اکسل

  • گروه های ابزار Adjust و Picture Styles و Size و Arrange شامل بیش از 30 ابزار در مدیریت نحوه نمایش تصاویر در سند
 • آموزش سربرگ SmartArt Design در اکسل

  • شامل گروه های ابرای Create Graphic و Layout و SmartArt Styles و Reset با بیش از 10 ابزار در مدیریت نمایش طرح های هوشمند گرافیکی در سند
 • آموزش 99 مساله با فرمول نویسی اکسل

  • ارسال ایمیل (پست الکترونیک) با توابع
  • تعیین گروه بندی افراد بر اساس حقوق دریافتی
  • رتبه بندی افراد به تفکیک گروه های مختلف بر اساس حقوق
  • رتبه بندی نزولی و صعودی زمان ثبت شده کورنومتر در مسابقه
  • بدست آوردن مشخصات سیستم عامل ویندوز کامپیوتر با توابع
  • محاسبه مجموع امتیاز اقایان ساکن تهران
  • بررسی افزایش یا کاهش یا عدم تغییر میزان فروش محصولات
  • پر کردن پشت اعداد با صفر
  • استخراج نام فایل از نام و پسوند فایل
  • شماره گذاری N امین تکرار یک مقدار در لیست
  • حذف واحد اندازه گیری از اعداد با طول مختلف
  • برابر کردن طول عبارات با حرف ستاره (۱۲ حرف)
  • استخراج اولین کلمه عبارت
  • 6 استخراج عبارت داخل پرانتز در سلول
  • شمارش تعداد اعداد بین یک بازه عددی در مجموعه اعداد
  • شمارش تعداد سلول های برابر با …
  • شمارش تعداد سلول های برابر با … حساس به حروف کوچک و بزرگ
  • محاسبه معدل و رد خطاهای موجود در محاسبات
  • محاسبه معدل امتیاز جنسیت های مشخص شده
  • بررسی شرط قبولی بر اساس حداقل دو نمره قبولی
  • نسبت گیری اعداد با تابع GCD
  • ایجاد هیستوگرام سفارشی با حروف دلخواه
  • درج توضیحات در کادر فرمول اکسل بدون تداخل محاسباتی
  • اعتبارسنجی اعداد با ضریب ۱۰ با فرمول نویسی data validation
  • مجموع سه تراکنش اخر واریز بحساب سالیانه جهت بیمه
  • تبدیل اعداد منفی در محاسبات به صفر با max بدون تابع if
  • تبدیل عنوان ستون به عدد در ادرس دهی
  • استخراج مشخصات مشتری با بیشترین سپرده بدون هیچ ورودی
  • اعتبارسنجی مقادیر با پیشوندخاص با فرمول نویسی data validation
  • اعتبارسنجی اعداد با توابع با فرمول نویسی data validation
  • جلوگیری از ورود مقادیر تکراری در لیست با فرمول نویسی data validation
  • بررسی وجود مقادیر تکراری در لیست
  • اعمال شرط روی متون بدون استفاده از تابع if
  • شماره گذاری خودکار ردیف جدول
  • مجموع ستون جدول با فراخوانی نام جدول و ستون بصورت پویا
  • انتخاب قلم تصادفی بین اقلام لیست
  • تولید زمان صبح یا عصر (ساعت دقیقه ثانیه ب.ظ یا ق.ظ) بصورت تصادفی
  • معکوس کردن اقلام لیست
  • نمایش فرمول یا عبارت سلول ها با تابع
  • تولید عدد تصادفی بین بازه عددی
  • تفکیک پست الکترونیک جیمیل در ادرس ها
  • بررسی محدوده عددی بین ۱۰ تا ۱۵
  • شمارش سطر و ستون های جدول
  • اعتبارسنجی قالب بندی عبارات با حروف جانشینی و توابع شرطی
  • محاسبه مجموع امتیازات اسامی خاص
  • مجموع امتیاز سلول های برابر با مقادیر فیلتر شده
  • ایجاد لیست کشویی با مقادیر دلخواه
  • تعیین نمره شخص در ازمون تستی بر اساس کلید تعریف شده
  • تبدیل شماره به ستون در ادرس دهی
  • محاسبه مجموع اعداد بزرگتر از 6
  • استفاده از تابع if بصورت nested ifs
  • محاسبات جداول فقط با عنوان ستون ها
  • شمارش تعداد line break در سلول
  • استفاده و نماش دابل کوتیشن در عبارات
  • بررسی وجود حرف خاص در محتوای سلول
  • چندخطی کردن سلول با تابع
  • یافتن و محاسبه مجموع اعداد بزرگتر لیست
  • محاسبه مجموع امتیاز افراد دارای محل سکونت
  • شمارش کلمات کلیدی در سلول
  • استفاده از تابع rept و جهت بررسی شرط و نمایش پیام
  • بررسی وجود عدد در محتوای سلول
  • بررسی وجود عبارات زیرمجموعه در دیتاست
  • مقایسه رشته ها
  • قالب بندی مجدد شماره تلفن
  • تبدیل حرف اول کلمه اول به بزرگ
  • محاسبه مجموع گروه بندی شده
  • محاسبه مجموع کلیه اعداد ستون یا سطر
  • یافتن و محاسبه مجموع اعداد کوچکتر لیست
  • محاسبه مجموع سه بعدی چند شیت
  • گرد کردن اعداد به سمت نزدیکترین ضریب عدد دلخواه (5)
  • رند کردن اعداد با نزدیک کردن به میلیون ريال
  • بررسی وجود شیت بر اساس نام آن
  • شمارش تعداد سلول های دارای عدد و دارای عدد منفی مثبت زوج فرد
  • شمارش تعداد سلول های دارای خطا
  • شمارش تعداد سلول هایی که با حرف م شروع میشوند
  • شمارش تعداد سلول های خالی و دارای مقدار
  • شمارش تعداد سلول های بیش از سه حرف و سه حرفی
  • شمارش تعداد سلول های نابرابر با مقادیر سبز یا زرد
  • شمارش تعداد سلول های نابرابر بامحاسبه معدل امتیاز افراد دارای محل سکونت مقادیر فیلتر شده
  • شمارش تعداد سلول های بزگتر کوچکتر برابر نابرابر x
  • شمارش تعداد سلول های برابر با یکی از مقادیر مجموعه
  • شمارش تعداد تعداد سلول های برابر با X یا Y
  • شمارش تعداد سلول تکراری دو ستون
  • شمارش تعداد سلول های شامل متن و غیرمتن
  • محاسبه معدل امتیاز افراد دارای محل سکونت
  • مدیریت خطا
  • ایجاد پیوند به شیت ها با تابع
  • محاسبه معدل سه عدد بزرگتر لیست
  • معدل اعداد و در نظر نگرفتن صفرها
  • معدل اعداد و نکات تابع
  • اعتبارسنجی با شکلک اعداد
  • بررسی تعدادی براساس چند شرط روی جدول
  • شمارش تعداد تکرار اقلام لیست
  • شمارش تعداد سلول های بزرگتر از 10 در لیست های غیرهمجوار
  • شمارش تعداد اعدادی که رقم سوم آن 3 است
  • شمارش تعداد اعداد در محدوده
  • شمارش تعداد ردیف ها در لیست فیلتر شده
  • شمارش تعداد اعداد کلی و حذف تکرار ( اشتراک اعداد )
  • شمارش تعداد اعداد که با 12 شروع می شوند

 

 

توضیحات تکمیلی

مدت دوره

17 ساعت آموزش عملی

نمونه تدریس

منوی سایت > نمونه تدریس

مشاهده

در برنامه اسپات پلیر

قابل نصب

روی موبایل و ویندوز

نقد و بررسی‌ها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

تهران، جردن، کوچه آناهیتا - 09120680491

X